Bang Media

Reba Video

Baza Shangazi

Uburyo bwo Gutinyuka Kubwira Umusore/Umukobwa ko Umukunda

Gutinyuka kwegera umuntu ukunda, ariko mutaziranye ukaba wanamubwira ko umukunda si ibintu byoroshye


1 Gerageza kumwegera

Ni henshi muhurira -mu ishuri, mu kazi, buri mugoroba hari alimentation muhuriramo, - none urambiwe rwose guhora umubona umutima ukadiha kandi we ntacyo bimubwiye!

Byakurambiye urifuza kumubwira icyo umutekerezaho, urifuza rwose kumenya ikibazo ufite nibura umutima wawe ukaruhuka, yashaka akakumva, yashaka akagusuzugura, ariko umutima wawe ukaruhuka.

Dore uko wabigenza kugira ngo akubone neza ubwa mbere

• Gerageza kwishyiramo ibitekerezo byiza kandi bitaguca intege. Ishyiremo ko uri mwiza, ko uri uwa mbere; ese ubundi umusore/inkumi nkawe yaturukahe? Ni nde se utifuza kugira umukunzi nka we? Ibi n’ubwo atari ko buri gihe bikora, ariko rwose birafasha kuko biguha ubushobozi bwo kuba wagerageza kwegera wa muntu ubusanzwe ubona ugatitira, kubera ubwoba bwo kubona ntaho wamuhera.

• Subiza ibirenge ku isi. Gerageza kubanza kwiyitaho bihagije, usokoze neza, wambare neza, ube uhumura neza, mbese fraicheur ari zose.Gusa ntugakabye kuko kugeza aha nturamenya ibyo yanga n’ibyo akunda. By’umwihariko, nujya guhitamo imyenda wambara, witondere kumenya itakubangamiye, wambara koko ukumva umerewe neza.

• Nubishaka wenda, ubanze ufate n’agapapuro ushyire ku murongo imyitwarire yawe mibi (defaults) zawe wumva wifuza kutaza kwerekana imbere ye, hanyuma urebe n’imyitwarire yawe myiza (Qualit├ęs) wumva wifuza ko abona, gusa nturengere ngo ushake ko abona ko wujuje byose(uri parfait) kuko uwo muntu umeze atya n’ubu ntarabaho.

Byitwaremo neza

Ni ngombwa cyane ko akubona neza ku munota wa mbere. Kubera iyo mpamvu ugerageze rero ntuvange ibintu.

• Utagombye kwandika byinshi, mbere y’uko muhura, fata agapapuro gato wandikeho utuntu duke wumva wifuza ko muza kuganira kuri uwo mugoroba/icyo gihe muhuye, muri hamwe cyangwa mubonanye. Niba wateganyije kuganira ku ngingo runaka, nyabuneka ntukayijye ku ruhande, ntukanavange ibintu igihe murimo kuganira, jya wirinda kandi no kuvuga cyane kugira ngo ataza kurambirwa.

• Rimwe na rimwe, ariko n’ubundi utarengereye cyane, jya ugerageza kuzanamo akantu gashya mu byo mwaganiraga igihe ubonye ko ibyo mwaganiraga bisa n’aho bishize cyangwa n’ibyamurambiye; umwereke ko wifuza kumumenya cyane ariko ko umwubaha ku buryo wanze kurengera, urebe niba nawe yifuza kukwifungurira utamushyizeho agahato.

• Ntimuzatandukane utamubwiye koko kandi mu buryo bw’ikinyabupfura icyo umutekerezaho. Rimwe na rimwe umuntu ashobora gutumira umuntu akunda bakarinda batandukanna atamubwiye icyo yamushakiraga kandi mu kutumira yaramubwiraga ko amushaka hari icyo yifuza kumubwira cyangwa ko baganiraho. Si byiza kuko ashobora guhita aguca amazi nk’uko abenshi bakunda kubivuga. Mubwire utamubeshya kandi udakabije uburyo umwiyumvamo gusa ntumuhatire guhita aguha igisubizo kuko uwo mwanya wafashe ubitekerezaho nawe afite uburenganzira bwo kuwubona.

• Ntukarebe hasi urimo kubimubwira cyangwa yewe n’igihe urangije kubimubwira kuko gukunda umuntu si icyaha, kandi si na ngombwa ko usanga nawe ari uko. Murebe mu maso utamutera ubwoba cyangwa ngo umuhangare, ahubwo murebane indoro yoroshye, umubwire ko uko ari ko kuri kuri mu mutima wawe kandi ko ntaho umukinze. Burya rimwe na rimwe indoro yonyine ishobora kuvuga byinshi kurusha amagambo.

No comments:

Post a Comment

 

Kunyaza

Miss World

Hot Girls