Bang Media

Reba Video

Baza Shangazi

IGISINGIZO CY'IGITUBA Dr Bangambiki

IGISINGIZO CY'IGITUBA
Dr Bangambiki

Ndate soko itagira uko isa
Museke weya wo mu gitondo
Ntore ya Ntorezo
Gisate gisamaje.

Reka mpimbire Muhimpundu
Mpirimbanire Muhimbaza
Mpoze Mumarampumpu
Nsange Mumararungu
Ariwe nise Musanabantu
Umukobwa wa Ryangombe
Agarambira uwabanzwe nabi
Agahahirwa n'abahanga

Uri Urukamba rubereye ikanzu
Umushubati bakunda abashumba
Umushokannyo batannyega
Agatoma gatohagira
Bumba butama waratamiye
Uri urwego uri urweso
Ntakubana make amazi
Gikono cyo mu Bakono
Nizikwifuze inkone
Nta nkoni yagushobora
Uri umushishi w'umushino
Udashira inogonora
Ushaka kubaka
Ntababarira imisundi
Uri inkangu y'Urubundankari
Uri Mutumyinka
Uri umujishi w'injuma
Ugabana kwa Kanjongera

Soko isesa amavangingo
Amwe amara ibimasa inyota
Soko rivuba abami
Uri nyina w'abantu

Gufwa ry'umushino
Batarenza urugo
Rusyo rwesa imbeba y'amerwe
Ko wica nka Nyabarongo
Upfana iki na Baringa?

Mubisha wa Muvamyuna
Mubavu wa Nyabininga
Ininga ayo itavomye
Uri akayira kanyerera
Kanyesa iyo mu gacaca
Ngacura imbimbiri
Karantega ngasitara
Nkagenda nka Cacana
Nk'uwasinze ubuki
Wakura he kugwa nk'uko?

Barambwiye ngo kigira amenyo
Nti" bagira Imana abo kimira"
Ngo niba ntabaye menge
Nzashirira mu mwobo
Nti "urakampama uwo mwenge!"

Gisate cyasatuye abaswezi
Abaswa ntibakwegera
N'umuhanga ntaguhenda
Iyo umuhobereye aritsa
Agashyira agatima mu nda.

Bamwe baragupfobya
Ngo "uri ubwire bwije nabi"
Nti "uri mutima utoshye
Uri museke weya
Ucana nk'inyenyeri
Iyo ucira inyeri
Uba uhobera abagusanze
Mwamikazi w'amatako
Abahungu bakugize umutako"

Dr BANGAMBIKINo comments:

Post a Comment

 

Kunyaza

Miss World

Hot Girls